חלוקת צמידים לבתי ספר

  • כדי לקבל צמידים חינם לבית הספר יש למלא בקשה מלאה מטעם נציגות בית הספר (מנהל / רכז שכבה / מורה) עם פרטי הבקשה המלאים, כמות התלמידים, ומספר הכיתה וכמו כן באיזה מסגרת אתם מחלקים את הצמידים לתלמידים. בקשה שתישלח ללא פרטים מלאים,לא תיענה. במידה והבקשה לא תאושר יוחזר תשלום דמי המשלוח.
   משך זמן ההגעה המצויין בעת בחירת המשלוח, הוא לאחר אישור הבקשה במידה ואושרה
  • סוגי קבצים נתמכים: jpg, gif, png, pdf, doc, docx.
  • פרטי מגיש הבקשה

  • פרטי בית הספר

  • מחיר: $0.00