משלוח חינם בקניה מעל 100 ש"ח
לקניה
דף הבית > תקנון

תקנון

1. כללי
א. אתר לשון הרע לא מדבר אלי (להלן: "האתר") שפותח ומופעל ע"י ד.י. הלפרינ'ס משמש כמרכז קניות אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.
ב. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.
ג. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין ד.י. הלפרינ'ס. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר .

2. אודות המכירות
א. אתר לשון הרע לא מדבר אלי מאפשר לך לרכוש מוצרים ושירותים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים ממיטב היצרנים.
ב. עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג "דף מכירה" הכולל הסבר השירות או המוצר המוצע ומחירו.
ג. כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות יש תחילה לבחור את המוצר. יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, ואז הופך המשתמש ל"מבצע הפעולה". כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. חשוב להבהיר, הרשמה לאתר לשון הרע לא מדבר אלי מהווה אישור מבצע הפעולה, להיכלל ברשימת לקוחות ד.י. הלפרינ'ס, אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר של ד.י. הלפרינ'ס.
יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את ד.י. הלפרינ'ס ו/או נותני השירותים. הרישום שנרשם במחשבי ד.י. הלפרינ'ס יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי.
דע: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים .
ד. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של לשון הרע לא מדבר אלי לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה.
במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה ד.י. הלפרינ'ס זכאית לבטל את ההזמנה .
ה. מועדי המשלוח מחושבים רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש, היה והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של ד.י. הלפרינ'ס בתוך 7 ימים ממועד הפניה, תהיה ד.י. הלפרינ'ס זכאית לבטל את ההזמנה.
זכור: חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, קובע כי במידה ובחרת לבטל את העסקה, כאמור בסעיף 10 להלן, רשאים ד.י. הלפרינ'ס ו/או נותני השירותים לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

3. שיטת המכירה
מכירה רגילה
א. מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי.
ב. הגולש בוחר מוצר )מומלץ לעיין בדף המכירה בטרם ביצוע הקניה ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.

4. אספקת / הובלת מוצרים
א. ד.י. הלפרינ'ס ו/או נותני השירותים ידאגו לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל שהקלדת בעת הגשת הצעתך, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר. ד.י. הלפרינ'ס ו/או נותני השירותים יפעלו כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים.
ד.י. הלפרינ'ס ו/או נותני השירותים מתחייבים לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.
ב. ד.י. הלפרינ'ס ו/או נותני השירותים לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי- אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של ד.י הלפרינ'ס ו/או נותני השירותים לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב.
ג. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית ד.י. הלפרינ'ס ו/או נותני השירותים יהיו רשאים להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.
ד. התקנון של רשות הדואר לישראל (או של כל גוף אחר באמצעותו ד.י. הלפרינ'ס מבצעת את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים) יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל מציע.
ה. זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
דע: בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף ביטול העסקה לכך שמבצע הפעולה יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא למשרד ד.י. הלפרינ'ס.

5. שירות לקוחות
ניתן להתקשר בכל שאלה לטל. 03-6166798 לקבלת פרטים נוספים על המוצרים והשירותים המוצעים באתר.

6. ביטול עסקה / מכירה
א. מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").
ב. לשם נוחיות המשתמש בלבד, להלן התנאים והדרך בא יכול מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע:
ברכישה של נכס – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14 ג (ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.
ברכישת שירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
ברכישת פריטים מסוימים, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה, הכל כאמור בסעיף 14 ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.
ג. ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות לאתר לשון הרע לא מדבר אלי.
ד. יובהר ויודגש: ביטול העסקה ע"י מבצע הפעולה כפוף לכך שמבצע הפעולה יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
ה. אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותו של בעל החנות לתבוע את נזקיו, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
ו. האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14 ג (ד) לחוק הגנת הצרכן.
ז. האמור בסעיף זה אינו בא להטיל על ד.י. הלפרינ'ס אחריות כ"עוסק" בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
ח. ד.י. הלפרינ'ס תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר; במידה שלא תתקבלנה הצעות עבור המוצרים/ שירותים המוצעים למכירה; אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממשתמשים את היכולת להוסיף ולהשתתף במכירה באופן תקין.
במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציינו בעת
ההרשמה למכירה.
ט. אם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר ו/או השרות אזל מהמלאי, רשאים ד.י. הלפרינ'ס ו/או נותני השירות לבטל את המכירה או השירות או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור ד.י. הלפרינ'ס ו/או נותני השירות ו/או מי מטעם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

7. שונות
א. רק לבתי המשפט באזור תל-אביב יפו תהא הסמכות המקומית והעניינית לדון בכל מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שירות באתר.
ב. התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 14.05.2018 וניתן לשינוי בכל עת ע"י ד.י. הלפרינ'ס, על פי שיקול דעתה הבלעדי.