משלוח חינם בקניה מעל 100 ש"ח
לקניה
דף הבית > תקנון אתר לשון הרע לא מדבר אלי ומדיניות הפרטיות

תקנון אתר לשון הרע לא מדבר אלי ומדיניות הפרטיות

תקנון זה, דינו כחוזה משפטי לכל דבר וענין. הגלישה והרכישה באתר מהווה הסכמה לכל הנאמר בו.  לפיכך הנכם מתבקשים לקרוא תקנון זה בעיון, ולסמן כי קראתם אותו וכי אתם מסכימים עם כל הנאמר בו.

תקנון זה הינו בין הגולש ו/או מבצע פעולת הקניה באתר (להלן: “הלקוח”) לבין אתר ועמותת “לשון הרע לא מדבר אלי” (ע”ר) ו/או חברת ד.י. הלפרינס בע”מ (להלן “החברה”).

 

מהי מדיניות הפרטיות?

“לשון הרע לא מדבר אלי(או “הארגון”) מתייחס בכבוד לפרטיות משתמשי אתר הבית של הארגון, הפועל בכתובת http://lashonhara.co.il או בכל כתובת אחרת לפי שיקול דעת הארגון (“האתר”). 

האתר, יחד עם תכניו ושירותיו המקוונים, שפותח ומופעל ע”י ד.י. הלפרינ’ס, ו/או עמותת לשון הרע לא מדבר אלי (ע”ר), ייקראו להלן יחדיו, למען הנוחות: “השירות” ו/או “האתר”.

האתר משמש, בין היתר, גם כמרכז קניות אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל. אין הנהלת האתר אחראית בכל צורה שהיא לגבי גולשים מחוץ לגבולות ישראל.

מסמך זה ילמד אותך מהי מדיניות הפרטיות של השירות. הוא סוקר, בין השאר, את האופן שבו משתמש הארגון במידע הנמסר לו על-ידי משתמשי השירות, או שנאסף על-ידו בעת כל שימוש שלך בשירות ובעת שאתה מבצע פעולות באמצעותו.

מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש בשירות. המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, לכל המינים.

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך הגולש או משתמש האתר לבין האתר ו/או חברת ד.י. הלפרינ’ס ו/או עמותת לשון הרע לא מדבר אלי (ע”ר). עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

 

צור קשר / מסור דיווח על פגיעה בפרטיותך

במידה ואתה סבור כי פרטיותך נפגעה במהלך השימוש בשירות, או בכל שאלה אחרת הנוגעת למדיניות זו, אנא פנה אלינו באמצעות כל אחת מדרכי יצירת הקשר המפורטות באתר, ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם.

מסירת פרטים ומידע אישי לארגון

השימוש הכללי באתר וצפייה בתכניו של השירות אינה מחייבת רישום או מסירת מידע אישי לארגון.
עם זאת, בגוף האתר קיימים מספר מדורים המאפשרים תשלום, רישום ויצירת קשר, בהם האתר יבקש ממך מספר פרטי מידע אישי, פרטים ליצירת קשר ופרטי אמצעי תשלום, לצורך ביצוע הפעולה הרלבנטית, כמפורט להלן.

* תרומות ל”לשון הרע לא מדבר אלי“: השירות מאפשר לתרום סכומי כסף לעמותה. לצורך כך, יהיה עליך להזין את פרטיך האישיים ובכלל זה את דרך תשלום התרומה, סכום התרומה, פרטיך האישיים (תואר, שם מלא, כתובת מלאה, דוא”ל ומספר טלפון).

* יצירת קשר – עמוד דרכי יצירת קשר בשירות מאפשר לך לפנות ל“לשון הרע לא מדבר אליבמגוון דרכים, בין היתר באמצעות טופס יצירת קשר מקוון בו יהיה עליך למלא את פרטי המחלקה הרלוונטית, לבחור את נושא הפניה מתוך רשימה קבועה, להזין את שמך המלא, כתובת הדוא”ל ומספר הטלפון שלך ולהזין את תוכן פנייתך בשפה חופשית. הטופס עשוי לאפשר לך גם לצרף ולשלוח קבצים, העשויים לכלול גם מידע אישי מטעמך. מידע אישי נוסף עשוי להיאסף בעת התכתובת איתך בעקבות בקשתך ליצירת קשר.

הרישום לאילו מהשירותים באתר ומסירת פרטים אישיים ל“לשון הרע לא מדבר אלי מותרים למשתמשים בני 18 ומעלה בלבד. אתה מאשר ומצהיר כי אתה בן 18 ומעלה. עליך להימנע ממסירת פרטים אישיים כלשהם ל“לשון הרע לא מדבר אלי אם גילך נמוך מ-18.

השדות שחובה למלא בכל אחד מהמקרים לעיל יסומנו במפורש. ללא מסירת המידע המבוקש לא תוכל להשלים את הרישום או את הפעולה המבוקשת. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים.
הפרטים והמידע שתמסור יישמרו במאגר המידע שבבעלות הארגון. 

על-פי חוק, אינך מחויב למסור כל מידע, ובמסירתו, ככל שתתבקש, הנך מאשר כי העברת המידע לחברה/העמותה ו/או למי מטעמה ו/או באמצעותה היא על אחריותך בלבד, מרצונך ובחירתך החופשית ובהסכמתך, ולא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה/העמותה ונציגיה בנושא.

כמו כן, ככל שתמסור או תעלה כל מידע אישי לחברה דרך האתר, הנך מצהיר בזאת כי המידע שתמסור ו/או תעדכן מעת לעת, הנו נכון אמין ומדויק וכי הנך מוסר את המידע מרצונך החופשי, בשמך ועבור עצמך בלבד, או שהורשית כדין למסור מידע זה עבור אחר, ובכל מקרה תהא אחראי בלעדי למסירת מידע זה ולהשלכות השימוש שיעשה בו, לרבות כלל הנזקים שיגרמו עקב מסירת מידע לא נכון, לך או לכל גורם אחר. כמו כן מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בחלק מתכונות השירות, לפגוע באיכות השירות הניתן לך וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר במידת הצורך. השימוש במידע ובפרטים שתמסור יהיה כמפורט במדיניות זו להלן.

כאשר אתה מוסר פרטים אישיים של צד שלישי, אתה מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת ומדעת למסירת פרטיו לאתר, לשם השימוש בפרטים אלה בהתאם למדיניות זו.

מידע שנאסף במהלך השימוש בשירות

בעת שאתה משתמש בשירות, תאסוף “לשון הרע לא מדבר אלימידע על נוהגיך ביחס לשימוש בשירות, לרבות מידע או תכנים שקראת או שבהם צפית, העמודים שבהם צפית, שאילתות חיפוש שביצעת, השירותים שעניינו אותך ותכיפות השימוש בהם, מקום המחשב או מכשיר הקצה שלך ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לשירות, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך, סוג מכשיר קצה שברשותך ומידע אודותיו, ועוד. בנוסף, “לשון הרע לא מדבר אלירשאי לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים (כגון: Google, Analytics וכיו”ב) כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש בשירות, לרבות מידע הנוגע לפעילותך בשירות. מידע זה נאסף לרוב באופן אוטומטי ומאוחסן בקבצי ‘לוג’ של שרתי השירות.

ידיעתך כי האתר עשוי לעשות שימוש בקבצי מידע מסוג “קוקיז” Pixels (Cookies) ו/או Tags למיניהם. המדובר בקבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר ו/או שורות קוד המוטמעות בדפדפן. אלו מאפשרים לשמור את הפרטים שהזנת לטפסים שונים באתר, או באזורי רישום או הפעלת שירותים, ובכך, בין היתר, חוסכים ממך את זמן מילוי הפרטים בשנית בביקורך הבא. כמו כן, הקבצים עשויים להכיל מידע בדבר הדפים שבהם ביקרת, משך השהייה, מקור ההגעה לאתר ועוד. המידע הנ”ל מוצפן ולא מאפשר זיהוי אישי שלך. אם אינך מעוניין לקבל או להפעיל את ה- “קוקיז”, תוכל לחסום אותם בכל עת באופן עצמאי על ידי שינוי הגדרות הדפדפן שלך, ואף תוכל לנטרל את השימוש ב-Analytics Google, על ידי שינוי ההגדרות באתר גוגל.

חלק מקבצי הקוקיז עשויים לפקוע כאשר תסגור את הדפדפן או את היישום בו אתה משתמש, וייתכן שאחרים יישמרו על גבי הזיכרון.

השימוש במידע האישי

בפרטים ובמידע האישי שתמסור וש“לשון הרע לא מדבר אלייאסוף במהלך השימוש שתעשה בשירות, ייעשה שימוש בהתאם להוראות מדיניות זו או לפי הוראות כל דין, למטרות הבאות:
* כדי לאפשר לך להשתמש בשירות ובתכניו ולאפשר את פעולתו התקינה של השירות, בין היתר ככלי מקוון המאפשר רישום, תרומה לארגון, תשלום התחייבויות כספיות, יצירת קשר והצגת מידע עיוני רב למשתמשי השירות;

* במקרים הרלוונטיים – כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים הטעונים הרשמה ולחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך;

* כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים בשירות ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים וציפיותיהם וכן לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את “לשון הרע לא מדבר אלילצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית, במידת האפשר;

* כדי לאפשר לך להתאים את השירות להעדפותיך במקרים המתאימים;

* כדי לגבות ממך את התמורה עבור הזמנות, או בעת שהנך תורם כספית לעמותה, או משלם התחייבות אחרת שיש לך כלפי העמותה;

* כדי לשלוח אליך מעת לעת מידע והודעות מהעמותה, לרבות עלוני מידע, קבלות, הודעות שונות ועוד. הודעות כאלה עשויות, במקרים המתאימים לכלול גם דברי פרסומת, כמשמעות הדברים בהוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב – 1982;

* ליצירת קשר איתך כש“לשון הרע לא מדבר אלי סבורה שקיים צורך בכך;

* לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית;
* לשם תפעולו התקין ופיתוחו של השירות;

* כדי לאכוף את תנאי השימוש בשירות, על-מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על-מנת לסייע לרשויות וערכאות מוסמכות, או לכל צד שלישי, כש“לשון הרע לא מדבר אלי סבור בתום לב כי עליו לעשות כן;

* בכל מקרה של מחלוקת או הליכים משפטיים בינך לבין “לשון הרע לא מדבר אליאו מי מטעמה;
* לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות זו או בתנאי השימוש של השירות.

מסירת מידע אישי לצדדים שלישיים

“לשון הרע לא מדבר אלילא תמכור, תשכיר, או תעביר מידע אישי אודותיך למטרותיהם השיווקיות של צדדים שלישיים. 

“לשון הרע לא מדבר אלילא תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי שמסרת ואת המידע שנאסף על פעילותך בשירות, אלא במקרים המפורטים להלן או בהתאם להוראות כל דין:
* ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של השירות ובכלל זה לספקי שירותי תשלומים וסליקה ביחס לשירותים הכרוכים בתשלום במסגרת השירות;

* אם תפר את הוראות המסמכים המחייבים, או אם תבצע באמצעות השירות, או בקשר עמו, פעולות הנחזות על ידי “לשון הרע לא מדבר אליכמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
* אם יתקבל בידי לשון הרע לא מדבר אלי צו שיפוטי, או דרישה של רשות המוסמכת לכך, המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;

* בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין “לשון הרע לא מדבר אליאו מי מטעמה;

* בכל מקרה ש”לשון הרע לא מדבר אליתסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

* לחברות או לארגונים אחרים הקשורים ל“לשון הרע לא מדבר אליובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;

* לצורך מסירת ושיתוף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים ב“לשון הרע לא מדבר אלי וכן עם ספקים ושותפים עסקיים. “לשון הרע לא מדבר אלילא תחשוף בפני צדדים שלישיים אלה ביודעין את זהותך ללא הסכמתך;

* אם “לשון הרע לא מדבר אליתארגן את פעילותה או את פעילות השירות במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את המבנה המשפטי – היא תהיה זכאית להעביר לגוף החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך במאגר המידע של “לשון הרע לא מדבר אליובלבד שגוף זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו;

* על-פי בקשתך המפורשת.

היכן נשמר המידע?

המידע האישי ש“לשון הרע לא מדבר אלי אוסף נשמר במאגרי המידע של הארגון, המאוחסנים עצמאית או אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. מידע נוסף, כפי שמפורט במדיניות זו, נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות (כדוגמת חברות סטטיסטיקה וכיו”ב). אף הן יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתך למדיניות זו מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו”ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל, במידת הצורך.

אבטחת מידע

“לשון הרע לא מדבר אלימייחסת חשיבות עליונה לאבטחת המידע במערכותיה. לשם שמירת המידע, היא תפעיל מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת המידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע. עם זה, אין באמצעים אלו כדי לספק בטחון מוחלט. אי-לכך, למרות המאמצים הגדולים ש“לשון הרע לא מדבר אלימשקיעה באבטחת מידע אישי אודותיך המאוחסן במערכותיה, “לשון הרע לא מדבר אליאינה מתחייבת, ואינך יכול באופן סביר לצפות לכך, שהשירות ומערכות המידע המשמשות את “לשון הרע לא מדבר אלייהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בעצם השימוש בשירות, אתה מודע ומסכים למגבלות אלו.

שמירת מידע

“לשון הרע לא מדבר אליישמור את מידע האישי הקשור אליך בהתאם לדרישות הדין, בהתאם לצרכיו לשם מתן השירות, תחקור, בקרה ותיעוד. “לשון הרע לא מדבר אלי לא יידרש עוד לשמירת המידע האישי כאמור, הוא רשאי להמיר את המידע האישי למידע אנונימי שאינו מזהה אותך, או לחילופין למחוק אותו. “לשון הרע לא מדבר אלישומר לעצמו את הזכות לאחסן, לשנות ולהעביר מידע הנוגע אליך, על פי שיקול דעתו הבלעדי, אם יידרש לעשות זאת על מנת לענות על דרישות החוק, הממשלה, בהתאם לצו שיפוטי או לפי צרכי ארגון. יובהר כי העברת מידע ממין זה אינה מעידה על הסכמת ארגון, אישורו או לקיחת אחריות על מידע זה בכל דרך שהיא.

זכות לעיין במידע

בהתאם לחוק, כל אדם זכאי לעיין בעצמו או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב, או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו, המוחזק במאגר המידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות ל“לשון הרע לא מדבר אלי בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו. אם סירב לעשות זאת, על “לשון הרע לא מדבר אלילהודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), תשמ”א- 1981 (“התקנות”). על סירובו של “לשון הרע לא מדבר אלילאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

שינויים במדיניות הפרטיות

“לשון הרע לא מדבר אלירשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. במידת האפשר ואם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר. הקישור למדיניות הפרטיות המוצב בשירות יקשר תמיד לנוסח העדכני של המדיניות. המשך שימושך בשירות לאחר פרסום מדיניות הפרטיות המעודכנת, מעיד על הסכמתך לה. אם אינך מסכים עם ההוראות החדשות במדיניות הפרטיות, עליך לחדול מלעשות כל שימוש בשירות.

אודות המכירות

אתר “לשון הרע לא מדבר אלי מאפשר לך לרכוש מוצרים ושירותים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים ממיטב היצרנים.

עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג “דף מכירה” הכולל הסבר השירות או המוצר המוצע ומחירו.

כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות יש תחילה לבחור את המוצר. יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, ואז הופך המשתמש ל”מבצע הפעולה”. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. חשוב להבהיר, הרשמה לאתר “לשון הרע לא מדבר אלי מהווה אישור מבצע הפעולה, להיכלל ברשימת לקוחות חברת ד.י. הלפרינ’ס בע”מ ו/או של עמותת “לשון הרע לא מדבר אלי” (ע”ר), אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר של חברת ד.י. הלפרינ’ס בע”מ או של עמותת “לשון הרע לא מדבר אלי.

יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את עמותת “לשון הרע לא מדבר אלי ו/או את חברת ד.י. הלפרינ’ס בע”מ ו/או נותני השירותים. הרישום שנרשם במחשבי עמותת “לשון הרע לא מדבר אלי” ו/או חברת ד.י. הלפרינ’ס בע”מ יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי.
דע: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של “לשון הרע לא מדבר אלי לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י מבצע הפעולה.

במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה עמותת “לשון הרע לא מדבר אליו/או חברת ד.י. הלפרינ’ס בע”מ זכאית לבטל את ההזמנה.

מועדי המשלוח מחושבים רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש, היה והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של ד.י. הלפרינ’ס בתוך 7 ימים ממועד הפניה, תהיה תהיה עמותת “לשון הרע לא מדבר אליו/או חברת ד.י. הלפרינ’ס בע”מ זכאית לבטל את ההזמנה.
זכור: חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, קובע כי במידה ובחרת לבטל את העסקה, כאמור בסעיף 10 להלן, רשאים ד.י. הלפרינ’ס ו/או נותני השירותים לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

האתר מופעל על ידי החברה שהינה חברה שומרת שבת, לפיכך אתר החברה סגור לרכישות בשבתות וחגי ישראל. (החל מזמן הדלקת נרות יום שישי / ערב חג לפנות ערב, עד מוצאי שבת/חג). אם עקב תקלה במערכת הוסרה החסימה ותערכנה קניות בשבת או בחג, החברה לא תוכל לכבד אותן, והעסקה תבוטל.

 

שיטת המכירה – מכירה רגילה

א. מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי.
ב. הגולש בוחר מוצר – מומלץ לעיין בדף המכירה בטרם ביצוע הקניה ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.

אספקת / הובלת מוצרים

ד.י. הלפרינ’ס ו/או נותני השירותים ידאגו לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל שהקלדת בעת הגשת הצעתך, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר. תהיה עמותת “לשון הרע לא מדבר אליו/או חברת ד.י. הלפרינ’ס בע”מ ו/או נותני השירותים יפעלו כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים.
תהיה עמותת “לשון הרע לא מדבר אליו/או חברת ד.י. הלפרינ’ס בע”מ ו/או נותני השירותים מתחייבים לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.

עמותת “לשון הרע לא מדבר אליו/או חברת ד.י. הלפרינ’ס בע”מ ו/או נותני השירותים לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של עמותת “לשון הרע לא מדבר אליו/או חברת ד.י. הלפרינ’ס בע”מ ו/או נותני השירותים לרבות שביתות השבתות וכיוצ”ב.

באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית עמותת “לשון הרע לא מדבר אליו/או חברת ד.י. הלפרינ’ס בע”מ ו/או נותני השירותים יהיו רשאים להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.

התקנון של רשות הדואר לישראל (או של כל גוף אחר באמצעותו עמותת “לשון הרע לא מדבר אליו/או חברת ד.י. הלפרינ’ס בע”מ מבצעת את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים) יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל מציע.

זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

דע: בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף ביטול העסקה לכך שמבצע הפעולה יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא למשרד עמותת “לשון הרע לא מדבר אליו/או חברת ד.י. הלפרינ’ס בע”מ.

שירות לקוחות

ניתן להתקשר בכל שאלה לטל. 03-6166798 לקבלת פרטים נוספים על המוצרים והשירותים המוצעים באתר.

ביטול עסקה / מכירה

 1. מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”).

לשם נוחיות המשתמש בלבד, להלן התנאים והדרך בא יכול מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע:

 1. ברכישה של מוצר – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14 ג (ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.
 2. ברכישת שירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
  ברכישת פריטים מסוימים, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה, הכל כאמור בסעיף 14 ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.
 3. ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות לאתר “לשון הרע לא מדבר אלי.
 4. יובהר ויודגש: ביטול העסקה ע”י מבצע הפעולה כפוף לכך שמבצע הפעולה יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותם של עמותת “לשון הרע לא מדבר אליו/או חברת ד.י. הלפרינ’ס בע”מ לתבוע את נזקיו, בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

 1. האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14 ג (ד) לחוק הגנת הצרכן.
 2. האמור בסעיף זה אינו בא להטיל על עמותת “לשון הרע לא מדבר אליו/או חברת ד.י. הלפרינ’ס בע”מ אחריות כ”עוסק” בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
 3. אם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר ו/או השרות אזל מהמלאי, רשאים עמותת “לשון הרע לא מדבר אליו/או חברת ד.י. הלפרינ’ס בע”מ ו/או נותני השירות לבטל את המכירה או השירות או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור עמותת “לשון הרע לא מדבר אליו/או חברת ד.י. הלפרינ’ס בע”מ ו/או נותני השירות ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
 4. עמותת “לשון הרע לא מדבר אליו/או חברת ד.י. הלפרינ’ס בע”מ תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:

* במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר; 

* במידה שלא תתקבלנה הצעות עבור המוצרים/ שירותים המוצעים למכירה; 

* אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממשתמשים את היכולת להוסיף ולהשתתף במכירה באופן תקין.

* במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין. 

הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציינו בעת
ההרשמה למכירה.

שונות
אם תנאי בתקנון זה ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף, ע”י בית משפט מוסמך מכל סיבה, תנאי זה ימחק מהתקנון ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות יתר התנאים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה, קיים ו/או משתמע, אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.

תנאי תקנון זה, על שלל פרקיו, מהווים את ההסכם המלא בינך לבין האתר ו/או החברה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.

על השימוש באתר, ו/או בכל תביעה, דרישה ו/או בקשה הנובעים משימוש בהם, יחולו דיני מדינת ישראל בלבד ומקום השיפוט יהיה בבית המשפט בתל-אביב בלבד. הדין המהותי והפרוצדוראלי יהיה הדין הישראלי, זאת בכפוף לזכות החברה לנקוט בהליכים משפטיים בבתי המשפט בהם מצויים כתובת המשתמש ו/או מקום עסקו ו/או נכסיו או חלק מהם לשיקול החברה.

התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 4/1/2021 וניתן לשינוי בכל עת ע”י עמותת “לשון הרע לא מדבר אליו/או חברת ד.י. הלפרינ’ס בע”מ, על פי שיקול דעתם הבלעדי.